Prijava na kongres

Poštovani autori,

rok za prijavu radova je završen, moguća je prijava samo pasivnih učesnika. 

Ogranizacioni odbor

Molimo vas da upišete obrazovnu ustanovu iz koje dolazite.
 

Kotizacija:


Rana kotizacija 10 E (20 KM)
Rana registracija se vrši do 01.06.2017.

Kasna kotizacija 15 E (30 KM)
Registracija nakon 01.06.2017. 


Kotizacije uključuje pristup: - Naučnim sesijama 
- Poster sesijama 
- Dobrodošlicu 
- Gala večeru 
- Osvježenje na pauzama 
- Kongresni materijal 


Bankovno plaćanje (Molimo navedite : II Studentski kongres “Hrana-Ishrana-Zdravlje”, sa vašim imenom) 


U konvertibilnim markama (KM) 
Korisnik: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Unicredit Bank 
Broj računa: 3389002208130126 


Plaćanje je također moguće i na recepciji. 
U eurima:          
Unicredit Bank 
SWIFT: UNCRBA 22 
IBAN: BA393389104801155558 

Uputstvo za autore

Poštovani autori,

sa navedenog linka možete preuzeti Uputstvo za prijavu rada na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini.