Programi

Poštovani učesnici,


sa dole navedenog linka možete preuzeti program II Studentskog kongresa "Hrana-Ishrana-Zdravlje"

Program kongresa