Smještaj


Smještaj između 5. – 7. Jula 2017. godine će biti dostupan u: 


- Sarajevo Student Centar hotel Bjelave. Hotel bjelave vam može ponuditi 37 mjesta (9 dvokrevetnih soba, 1 trokrevetnu i 4 četverokrevetne sobe). 
- Dodatni gosti bi mogli biti smješteni u Studentski dom Neđarići u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. 
Cijena smještaja:  
- Po noći 13 KM( 6.5EUR) 
- Taxa i osiguranje 3 KM (1.5 EUR) 
- Doručak 4KM (2EUR) 
- Lunch 7 KM(3.5EUR) 
- Dinner 6KM(3 EUR) 


Način plačanja: 


Na recepciji plaćanje preko računa: 


Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina 
SWIFT RZBABA2S 
IBAN BA391610600000296704 
Broj računa: 1610000004420010 Pozivamo sve studente sa BiH univerziteta, kao i sa univerziteta iz susjednih država da nam se pridruže! 


Radujemo se našoj saradnji sa vama. 

tel: 
+ 387 33 56 86 60

Studentski dom Nedžarići

Studentsko naselje Bjelave