Prva obavijest

Pozivamo sve zainteresovane studente da prate i prijave radove za II Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 7.- 9. jula 2016. godine.

Cilj organizovanja kongresa je isti- promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i drugih.

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno istraživačkih, seminarskih, diplomskih, završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Biotehnologija u ishrani ljudi
8. Organska i tradicionalna hrana


Kongres će biti održan od 6. - 8. jula 2017. godine u Sarajevu.

Pratite web stranicu: www.hranaishranazdravlje.ba

Pozivamo sve zainteresovane studente sa drugih bosanskohercegovačkih univerziteta kao i studente sa univerziteta iz susjednih zemalja da nam se pridruže!

Koordinacioni odbor

With great pleasure we are inviting you, students as well professors to follow or apply manuscript for II Student’s Congress ‘FOOD-NUTRITION-HEALTH’ which continues with its work this year, after the success of the First Student’s Congress held last year, 7- 9 July.

The aim of the Congress is promotion of universal values of community and multidisciplinary approach to food production, food safety, hygienic status and food quality, different diets, as well as health implications, which is of great importance in solving significant issues in this field of life.

The multidisciplinary approach to this complex issue represents the current trend of ‘European nation’.
Congress will be organized by students of faculties of the University of Sarajevo, as follows (in alphabetic order):

- Faculty of Agriculture and Food Sciences
- Faculty of Dentistry with Clinics
- Faculty of Educational Sciences
- Faculty of Health Studies
- Faculty of Pharmacy
- Veterinary Faculty

The Congress sections are:

1. Primary production and processing of food
2. Food additives
3. Food safety and Toxicology
4. Current trends in food analysis
5. Lifecycle nutrition
6. Dietotherapy
7. Organic and traditional foo


The Congress will be held on July 6th-8th in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

For more information please refer to the website: www.hranaishranazdravlje.ba

We invite all the interested students from all B&H universities, as well as from Universities from the neighboring countries to join us!

Congress Coordination board