Prijava na kongres/Registration form

Poštovani posjetioci


Krajnji rok za prijavu učesnika i radova je istekao:
10.06.20016. godine u 00:00h.


Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem Kontakt forme ili direktno putem email adrese: info@hranaishranazdravlje.ba.


Organizacioni odbor kongresa

Uputstvo za autore

Poštovani autori,

sa navedenog linka možete preuzeti Uputstvo za prijavu rada na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini i uzorak Power Point prezentacije.

Authors guidlines

Dear authors,

on below link you can download Authors Guidelines in English and Power Point presentation sample.