Smještaj/Accommodation

Javna ustanova Studentski centartel: 
+ 387 33 56 86 60

kontakt osooba: 
Dino Midžić

Studentski dom Nedžarići

Studentsko naselje Bjelave