*Ukoliko postoji potreba za nekom korekcijom na certifikatu molimo da se javite na email: prijava2020@hranaishranazdravlje.ba

Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Name Modified Date Type Size
Certifikati za organizatore
December 4, 2020 10:03 am Directory
Certifikati za predavače
December 8, 2020 10:57 am Directory
Certifikati za učesnike
December 4, 2020 10:03 am Directory