CERTIFIKATI 2022

*Ukoliko postoji potreba za nekom korekcijom na certifikatu molimo da se javite na email: prijava2022@hranaishranazdravlje.ba

Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Name Created Date Modified Date Type Size
Certifikati za organizatore
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory
Certifikati za predavače
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory
Certifikati za učesnike
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory

CERTIFIKATI 2021

*Ukoliko postoji potreba za nekom korekcijom na certifikatu molimo da se javite na email: prijava2020@hranaishranazdravlje.ba

Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Name Created Date Modified Date Type Size
Certifikati za organizatore
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory
Certifikati za predavače
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory
Certifikati za učesnike
08/12/2021 22:59 08/12/2021 22:59 Directory

CERTIFIKATI 2020

*Ukoliko postoji potreba za nekom korekcijom na certifikatu molimo da se javite na email: prijava2020@hranaishranazdravlje.ba

Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Certifikati za organizatore
Certifikati za predavače
Certifikati za učesnike
Name Created Date Modified Date Type Size
Certifikati za organizatore
04/12/2020 10:03 04/12/2020 10:03 Directory
Certifikati za predavače
08/12/2020 10:57 08/12/2020 10:57 Directory
Certifikati za učesnike
04/12/2020 10:02 04/12/2020 10:03 Directory