Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti prvog, drugog, trećeg ciklusa studija,  integralnog studija, kao i stručnjaci iz prakse sa svojim  naučnim, stručnim ili preglednim radovima koji su vezani uz područje i teme Kongresa, ili oni koje žele saznati više o ovoj problematici.

Na Kongres se možete prijaviti kao aktivni ili pasivni učesnik:

Aktivno učestvovanje: podrazumijeva predstavljanje svojih naučnih, stručnih ili preglednih radova (oralnom ili online prezentacijom ili predstavljanjem postera). KOAUTORI SU OBAVEZNI PRIJAVITI SE KAO PASIVNI UČESNICI. 

Sažetak se šalje u Wordu, za više informacija kliknite ovdje.

Pasivno učestvovanje: prisustvovati na predavanjima, okruglom stolu i ostalim kongresnim događanjima. 

Registracija aktivnih i pasivnih učesnika, te predaja sažetaka traje do 15. 09. 2022. u 23:59.

Učešće na Kongresu je besplatno.  

–>

Odaberite da li se prijavljujete kao aktivni ili pasivni učesnik​